Julian - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Julian

2. Okres działania kopalni: 1954 - 1999

3. Adres głównej siedziby: Piekary Śląskie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1944 (rozpoczęcie budowy)/1954

5. Obszar eksploatacji: Piekary Śląskie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1999 utworzono na terenie kopalni Zakład Górniczy Piekary, a w 2012 – KWK Piekary

8. Produkcja:

a. 1970 -2 026 950 t.

b. 1979 – 2 803 034 t.