Julek - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Julek

2. Okres działania kopalni: 1920-1921

3. Adres głównej siedziby: Poręba (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1917

5. Obszar eksploatacji: Poręba (Zawiercie)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Morkis, Julian i Stanisław Konkolewscy, Jan Trepka; Jerzy Meyer i spółka

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:1920 – 6 450 t. (maks.)