Joseph - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Joseph

2. Okres działania kopalni: 1800 - 1803

3. Adres głównej siedziby: Bobrek (Bytom)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1800

5. Obszar eksploatacji: Bobrek

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: hr. Mieroszewski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1803 – 45 t.