Johann August - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Johann August

2. Okres działania kopalni: 1879 - 1883

3. Adres głównej siedziby: Biskupice (Zabrze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856

5. Obszar eksploatacji: Biskupice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Juliusz Albert Borsig, Gustaw Ruffer, Jan Glock, Ryszard Schreiber; Zakłady Borsiga, Donnersmarckhütte

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1880 – 37 571 t. (maks.)