Jaworzno - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jaworzno (Friedrich August, Piłsudski, Paulina, Helena, Komuna Paryska, Bierut)

2. Okres działania kopalni: 1792 - 1999

3. Adres głównej siedziby: Jaworzno

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1792

5. Obszar eksploatacji: Jaworzno

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: hr. Moszczyński i skarb państwa ( polskiego, a później austriackiego); Gwarectwo Jaworznickie; Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla SA, Energieversorgung Oberschlesien A.G., Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Mysłowicach; Zakład Górniczo-Energetyczny Jaworzno III

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – kopalnię zlikwidowano po włączeniu do Zakładu Górniczo-Energetycznego Jaworzno III

8. Produkcja:

a. 1900 (z kop. Rudolf) – 733 096 t.

b. 1912 – 543 850 t.

c. 1913 ( z kop. Jacek-Rudolf) – 730 566 t.

d. 1938 ( z kop. Kościuszko i kop. Jan Kanty) – 943 359 t.

e. 1970 – 3 423 522 t.

f. 1979 – 5 246 612 t.