Jastrzębie - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jastrzębie (Jastrzębie-Moszczenica)

2. Okres działania kopalni: 1962 - 1994

3. Adres głównej siedziby: Jastrzębie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1956

5. Obszar eksploatacji: Jastrzębie Zdrój

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju; Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe" w Jastrzębiu-Zdroju; Jastrzębska Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje jako odrębny zakład, funkcjonuje jako część KWK Jas-Mos

8. Produkcja:

a. 1970 – 2 168 803 t.

b. 1979 – 3 301 910 t.