Jan Kanty - kopalnia węgla kamienego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jan Kanty (Dachs, Komuna Paryska)

2. Okres działania kopalni: 1921 -2000

3. Adres głównej siedziby: Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1920

5. Obszar eksploatacji: Jaworzno

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gwarectwo Jaworznickie, Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla SA, Energieversorgung Oberschlesien A.G., Krakowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w stanie likwidacji ( w marcu 2020 rozpoczęto rozbiórkę szybu Witold II)

8. Produkcja:

a.1938 – 943 359 (razem z kop. Jaworzno)

b.1970 – 1 775 541 t.

c. 1979 – 2 507 370 t.