Jan II - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jan II

2. Okres działania kopalni: 1901-1902

3. Adres głównej siedziby: Strzyżowice (Psary)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1901

5. Obszar eksploatacji: Strzyżowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Andrzej II

8. Produkcja: 1902 – 597 t.