Józefa - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Józefa

2. Okres działania kopalni: 1923-1930

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józefa Rzadkowska i wspólnicy

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1929 – 8 775 t.