Józef I - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Józef I

2. Okres działania kopalni: 1915-1924

3. Adres głównej siedziby: Sławków

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1915

5. Obszar eksploatacji: Sławków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: K.Kostecki i spółka; J.Juroff.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1922 – 40 242 t.