Józef - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Józef

2. Okres działania kopalni: 1806 - 1857

3. Adres głównej siedziby: Bobrek (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1806

5. Obszar eksploatacji: Bobrek

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: kopalnia prywatna przejęta przez Bank Polski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: b.d.