Izabella - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Izabella

2. Okres działania kopalni: 1919

3. Adres głównej siedziby: Niegowonice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1919

5. Obszar eksploatacji: Niegowonice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: I.Jungster i spółka

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1919 – 1318 t.