Hrabia Franciszek - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Hrabia Franciszek (Graf Franz)

2. Okres działania kopalni: 1912-1931

3. Adres głównej siedziby: Ruda Śląska

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1912

5. Obszar eksploatacji: Ruda Śląska

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ballestremowie

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Wolfgang-Wawel

8. Produkcja: 1913 – 92 984 t.