Hohenlohe - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Hohenlohe (Wełnowiec)

2. Okres działania kopalni: 1869 -1933

3. Adres głównej siedziby: Wełnowiec (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1869

5. Obszar eksploatacji: Wełnowiec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książęta zu Hohenlohe – Oehringen; Hohenlohe-Werke A.G.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 411 400 t.

b. 1913 – 149 197 t.