Herman - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Herman

2. Okres działania kopalni: 1880 - 1890

3. Adres głównej siedziby: Sławków 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1872,

5. Obszar eksploatacji: Sławków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Juliusz Aleksander

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1885 – 690 t.