Henryk - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Henryk

2. Okres działania kopalni: 1923 - 1924

3. Adres głównej siedziby: Ostrowy Górnicze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923

5. Obszar eksploatacji: Ostrowy Górnicze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1923 – 814 t.