Henriette - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Henriette

2. Okres działania kopalni: 1787 - 1870

3. Adres głównej siedziby: Bielszowice (Zabrze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1794

5. Obszar eksploatacji: Bielszowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: baronowie von Wilczek; hrabiowie Bobrowscy; Wilhelm Schneider, Albert von Sallawa; Gustaw von Kramsta; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1861 – 11 400