Hanka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Hanka (Neptun, Wiesława)

2. Okres działania kopalni: 1925 – 1935

3. Adres głównej siedziby: Strzemieszyce (Dąbrowa Górnicza)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: Strzemieszyce, tereny dzierżawione od Towarzystwa Akcyjnego Kopalń Węgla Flora

5. Obszar eksploatacji: Strzemieszyce

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Flora, Franciszek Kicel i Piotr Urbańczyk (dzierżawca)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1929 – 26 135 t.