Halina - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Halina

2. Okres działania kopalni: 1915-1930

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1915

5. Obszar eksploatacji: Niwka – pole dzierżawione od Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: spółka A.Modzelewskiego, W.Filipczyńskiego, M.Wolnego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1928 – 84 449 t.