Halemba - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Halemba (Halemba-Wirek)

2. Okres działania kopalni: 1957 - 2016

3. Adres głównej siedziby: Ruda Śląska, ul Kłodnicka 54

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1950 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Ruda Śląska - Halemba

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zjednoczenie Przemysłu Węglowe; Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): w 2007 połączona z KWK Wirek pod nazwą KWK Halemba-Wirek; od 2016 włączona do KWK Ruda

8. Produkcja:

a. 1970 – 2 403 312 t.

b. 1979 – 4 505 460 t.

c. 2002 – 3 360 000 t.