Gute Erwartung - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gute Erwartung

2. Okres działania kopalni: 1825-1877

3. Adres głównej siedziby: Janów (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1824

5. Obszar eksploatacji: Janów (Katowice)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Arnold Lüschwitz z Wrocławia; Eliasz Sachs z Katowice, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 6 200 t.