Grodziec I - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Grodziec I (Barbara, Maria, Waleria, Władysław)

2. Okres działania kopalni: 1823 - 1938

3. Adres głównej siedziby: Grodziec (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1823

5. Obszar eksploatacji: Grodziec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maurycy Kossowski ( właściciel Grodźca); Stanisław Ciechanowski, Zakłady Solvay

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1900 – 24 660 t.

b. 1913 – 62 322 t.

c. 1937 – 110 238 t.