Grodziec - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Grodziec

2. Okres działania kopalni: 1901 - 1998

3. Adres głównej siedziby: Będzin, ul. Barlickiego 26

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1899 (początek budowy)

5. Obszar eksploatacji: Grodziec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych (gł. akcjonariusze: ks. Gwidon Henckel von Donnersmarck, Emanuel Friedlaender, Stanisław Ciechanowski; Zakłady Solvay; Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje- zlikwidowana w 2001

8. Produkcja:

a. 1913 – 642 289 t.

b. 1938 – 511 438 t.

c. 1970 – 731 047 t.

d. 1979 – 848 830 t.