Gottwald - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gottwald (Eminenz, Eminencja)

2. Okres działania kopalni: 1906 - 1990

3. Adres głównej siedziby: Katowice –Dąb, ul. Chorzowska (teren Silesia City Center)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1906

5. Obszar eksploatacji: Katowice (Dąb, Załęże)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Szpital św.Ducha w Bytomiu, parafia katolicka w Chorzowie, udziałowcy kop. Waterloo; spółka akcyjna Huta Pokój ( dzierżawa Rudzkiego Gwarectwa Węglowego); Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje. W 1974 do kopalni Gottwald dołączono kop. Kleofas. W 1990 zmieniono nazwę na KWK Kelofas. Na terenie dawnej kop. Gottwald wybudowano kompleks handlowy Silesia City Center

8. Produkcja:

a. 1913- 340 852 t.

b. 1938 – 663 495 t.

c. 1970 – 1 072 075 t.

d. 1979 – 2 797 331 t.