Gliwice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gliwice (Gleiwitzer- Grube)

2. Okres działania kopalni: 1912 - 2000

3. Adres głównej siedziby: Gliwice, ul.Bojkowska 35a (zabytkowy budynek cechowni)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1901

5. Obszar eksploatacji: Gliwice, Sośnicowice, Pilchowice, Rudziniec i Zbrosławice.

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: – pola górnicze należące do Williama Sauermondta i przedsiębiorców z Nadrenii; Oberschlesische Eiseindustrie; W.Sauermondt; Borsig- und Kokswerke G.m.b.H.; Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – na terenie dawnej cechowni mieści się Centrum Nauki i Biznesu „Nowe Gliwice”

8. Produkcja:

a.1913 – 40 269 t.

b.1938 – 831 561 t.

c.1970 – 1 002 050 t.

d.1979 – 4 814 410 t.