Gleichheit - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gleichheit

2. Okres działania kopalni: 1877 - 1893

3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859 (zarezerwowana)

5. Obszar eksploatacji: Brzezinka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Waleska von Tiele-Winckler, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Nowa Przemsza

8. Produkcja: 47 999 t.