Gewalt - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gewalt

2. Okres działania kopalni: 1881-1886

3. Adres głównej siedziby: Zabrze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856

5. Obszar eksploatacji: Zabrze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gwidon Henckel von Donnersmarck, dyrektor Edler z Zabrza

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1900 włączona do kop. Bielszowice

8. Produkcja: 1886 – 16 525 t.