Georgine - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Georgine

2. Okres działania kopalni: 1841-1863

3. Adres głównej siedziby: Nowy Bytom (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1826

5. Obszar eksploatacji: Nowy Bytom

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: nadleśniczy Harnisch, przysięgły górniczy Starck, miasto Bytom; Joanna Schaffgotsch; Gräflich Schaffgotsch'schen Werk

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1845 – 10 800 t. (maks.)