Garncarka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Garncarka

2. Okres działania kopalni: 1873 (?)- 1875

3. Adres głównej siedziby: Sławków

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1873 (?)

5. Obszar eksploatacji: Sławków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Bogusław Przybylski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1875 – 1 600 t.