Fryderyka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fryderyka (Joanna Fryderyka)

2. Okres działania kopalni: 1880 – 1893, 1917 - 1922

3. Adres głównej siedziby: Dębowa Góra (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1880

5. Obszar eksploatacji: Dębowa Góra (Sosnowiec)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard; Gustaw Lorentz; Henryk Priwer (dzierżawcy)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1890 – 86 000 t.

b. 1919 – 25 142 t.