Fryderyk (Friedrichschächte) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fryderyk (Friedrichschächte)

2. Okres działania kopalni: 1917 - 1923

3. Adres głównej siedziby: Gorzyczki (Gorzyce)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1914

5. Obszar eksploatacji: Gorzyczki (Gorzyce)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Westböhmischer Bergbau- Aktien- Verein ( Zachodnioczeski Akcyjny Związek Górniczy)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1922 – 35 200 t.