Friedrichshoffnung - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Friedrichshoffnung

2. Okres działania kopalni: 1774 - 1788

3. Adres głównej siedziby: Althammer (Stara Kuźnica – obecnie część Rudy Śląskiej-Halemba)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1774

5. Obszar eksploatacji: Stara Kuźnica k. Śmiłowic w Mikołowie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: b.d.