Friedrich Wilhelm - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Friedrich Wilhelm

2. Okres działania kopalni: 1841 - 1902

3. Adres głównej siedziby: Nowy Bytom (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1841

5. Obszar eksploatacji: Nowy Bytom oraz obszar włączonej w 1857 r. kop. Vorsicht

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: hr. Andrzej Schulze, lek. Wilhelm Schulze; Karol Godula, spółka Minerva, Oberschlesische Einsenbahnbedarfs A.G.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1901-30 071 t.