Friedrich - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Friedrich

2. Okres działania kopalni: 1801 - 1876

3. Adres głównej siedziby: Zawada (Orzesze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1801

5. Obszar eksploatacji:Zawada

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciele majątku Zawada (hr. Kalckreuth, von Sacj, Antoni von Fragenstein), Karol Beyer z Toszka; Gustawa Furrler, Eliasz Perl; Österreichische Kreditanstalt für Handel und Gewerbe, Wiener Bankverein; Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau; Vereinigte Friedrich und Orzesche

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1876 – 25 062 t.