Freiheit - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Freiheit

2. Okres działania kopalni: 1853-1864

3. Adres głównej siedziby: Brzęczkowice (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1853

5. Obszar eksploatacji: Brzęczkowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Waleska von Tiele- Winckler; Hubert von Tiele- Winckler; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1890 eksploatowana z kop. Nowa Przemsza

8. Produkcja: brak danych