Franz Joseph - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Franz Joseph

2. Okres działania kopalni: 1865-1870

3. Adres głównej siedziby: Niedobczyce (Rybnik)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857

5. Obszar eksploatacji: Niedobczyce

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Strahler i spadkobiercy

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Beatensglück

8. Produkcja: 1868 – 2 200 t.