Fortuna II - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fortuna II

2. Okres działania kopalni: 1807 - 1829

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa (Jaworzno)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1807

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa (Jaworzno)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ignacy Potocki, Ferdynand Anhalt Cöthen Pless, Antoni Höltzel, Fryderka Ludwika Westenholzowa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1825 – 420 t.