Fortuna Franziska - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fortuna Franziska

2. Okres działania kopalni: 1831-1832

3. Adres głównej siedziby: Bujaków (Gierałtowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831

5. Obszar eksploatacji: Bujaków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Mateusz Wodziczka z Gliwic; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1921 r. włączona do pola Koppitz

8. Produkcja: 1831 – 260 t.