Feliska - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Feliska

2. Okres działania kopalni: 1923-1925

3. Adres głównej siedziby: Zawiercie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1923

5. Obszar eksploatacji: Zawiercie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Orman, Latos, Barynia

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1924 – 3775 t.