Feldseegen - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Feldseegen

2. Okres działania kopalni: 1841 - 1870

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1908

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza - pole górnicze dzierżawione od Towarzystwa Flora

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: I.Szonert, J.Ciechowski, J.Sobociński (dzierżawcy)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1910 – 6 495 t.