Fausta - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fausta

2. Okres działania kopalni: 1831 - 1865

3. Adres głównej siedziby: Świętochłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1829

5. Obszar eksploatacji: Świętochłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: miasto Bytom, Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck, Hugo Henckel von Donnersmarck

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – dołączono do kop. Deutschland

8. Produkcja:1847 – 31 500 t.(maks.)