Fanny - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fanny

2. Okres działania kopalni: 1804 - 1933

3. Adres głównej siedziby: Michałkowice (Siemianowice Śląskie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1803

5. Obszar eksploatacji: Michałkowice, pole Theresienswunsch

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina von Rheinbaben (właściciele Michałkowic); ks.Hugo zu Hohenlohe-Oehringen

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – od lat 80-tych eksploatowana z kop. Chasseé, a w1923 połączona z kop. Hohenlohe-Fanny

8. Produkcja:

a.1933 – 78 000 t.

b.1913 – (Chasseé-Fanny) 52 055