Fahrwell - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fahrwell

2. Okres działania kopalni: 1835-1836

3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1834

5. Obszar eksploatacji: Mokre (Mikołów)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jan Franciszek Ulrich

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1835 – 700 t.