Fürstin Hedwig - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fürstin Hedwig (Alte Hedwig)

2. Okres działania kopalni: 1787 - 1805

3. Adres głównej siedziby: Chorzów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1787

5. Obszar eksploatacji: Chorzów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: klasztor Bożogrobców w Miechowie; Szpital św. Ducha w Bytomiu, parafia katolicka w Chorzowie, skarb państwa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1803 – 5 300 t.