Fürst Blücher - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: : Fürst Blücher

2. Okres działania kopalni: 1825

3. Adres głównej siedziby: Dziećkowice (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1824

5. Obszar eksploatacji: Dziećkowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: nadleśniczy Harnisch z Nakła, dominium Dziećkowice; hr.Bethusy-Huc; Gwarectwo Carlssegen, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 900 t.