Ewa - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ewa

2. Okres działania kopalni: 1924-1928

3. Adres głównej siedziby: Bełk (Leszczyny)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1924

5. Obszar eksploatacji: Bełk

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Bronisław Albinowski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1926 – 4 182 t.