Emilia - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Emilia

2. Okres działania kopalni: 1825- 1873, 1923- 1925

3. Adres głównej siedziby: Orzesze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1824

5. Obszar eksploatacji: Orzesze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Paweł Kroll z Orzesza

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 13 336 t.