Emanuelstrost - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Emanuelstrost

2. Okres działania kopalni: 1847 - 1873

3. Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1846 - 1873

5. Obszar eksploatacji: Chełm

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Loebel Pers, Loebel Danziger i udziałowcy; Gustaw Henryk Ruffler; Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 2 000 t.