Elka - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Elka

2. Okres działania kopalni: 1908 - 1919

3. Adres głównej siedziby: Zawiercie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1908

5. Obszar eksploatacji:Zawiercie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:K.Modzelewski

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1913 – 24 936 t.

b. 1919 – 30 592 t.