Elfriede - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Elfriede

2. Okres działania kopalni: 1847 - 1883

3. Adres głównej siedziby: Roździeń (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839

5. Obszar eksploatacji: Roździeń

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gustaw Drescher z Wrocławia; Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche.

8. Produkcja: 7 400 t.